tetris!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cổ điển trò chơi tuyệt hảo, thưởng thức chất lượng cao này Tetris. Việc đổi mới là bạn có thể, đi sâu vào "Tùy chọn", thay đổi những khó khăn, số lượng các dòng hoặc kích hoạt thẻ mới.