Tetra

Đang tải trò chơi...
Có một thời gian tốt với phiên bản này của các cổ điển Tetris nghiện nhất. RETA tập trung của bạn và nhận được một số điểm tốt loại bỏ tất cả các khối.