Terror of Deep Sand

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là khủng bố của cát sâu, một con sâu khủng khiếp với hàm răng sắc nhọn và đói liên tục đấu tranh chống lại tham lam quân đội. Như bạn tìm cách nuốt tất cả những người lính bạn có thể nhớ internarte ngầm có thể sâu để phục hồi và có được cuộc sống hơn.