Terra Infirma

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong sân này băng vô tận đầy đủ các bước nhảy, dốc và xác chết treo bạn không cần phải nhảy hoặc crouch để tránh nguy hiểm. Ngược lại, những gì chúng ta phải làm là tăng nhiều hay ít đường cho các vận động viên một vết sưng tốt miễn phí hoặc có thể gạt gẩm quả bóng năng lượng mà làm cho một sợi dây chuyền cho yêu quý của bạn.