Tequila Zombies 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma đã đạt đến biên giới với Mexico và bạn phải ngăn chặn chúng với nhân vật chính mà bạn chọn.