Tenkyu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là một trò chơi golf khác nhau. Đây không phải là về việc di chuyển quả bóng để nó đi thẳng vào lỗ. Nó liên quan đến việc thay đổi độ nghiêng của địa hình để bạn có thể hướng bóng đến mục tiêu của mình. Nhưng giữ cân bằng của bạn hoặc bạn sẽ rơi vào sự trống rỗng và bạn sẽ phải bắt đầu lại.