Ten Questions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra kiến thức của bạn về địa lý, lịch sử, động vật, khoa học, người nổi tiếng, toán học, thực phẩm và sinh học trong trò chơi đố vui và hướng dẫn này. Để di chuyển về phía trước, bạn sẽ phải trả lời mười câu hỏi trong mỗi phần và thực hiện chính xác.