Temple of Golden Watermelon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một miếng dưa với một nhiệm vụ, tìm thấy dưa vàng. Đối với điều này, bạn sẽ phải đi du lịch thông qua một cảnh quan sương mù được hình thành bởi những miếng dưa có kích cỡ khác nhau, sử dụng sự khéo léo để vượt qua các vách, tính khoảng cách cho nhảy và nhiều thách thức khác. Hấp dẫn, phải không?