Temple Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng con đường mà chạy Indiana Jones để thoát khỏi tảng đá lăn khổng lồ đã được nhiều hơn nữa rộng lớn, phức tạp, xoắn và đầy cạm bẫy. Đó là những gì bạn sẽ tìm thấy trong trò chơi này, nơi như Indy sẽ phải thoát khỏi tảng đá đưa bạn khó chịu nhiều hơn so với người anh hùng của roi da trong bộ phim nổi tiếng.