Teenage Celebrity Rivalry

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những ca sĩ nổi tiếng này là đối thủ trên sân khấu và muốn giành giải thưởng quan trọng nhất trong âm nhạc. Chọn kiểu dáng tốt nhất cho mỗi cái và cái tốt nhất sẽ thắng.