Teen Titans Go! : Jump Jousts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Luôn vui vẻ Teen Titans quyết định rằng cách tốt nhất để dành những ngày cuối tuần được cãi lộn nhau. Sau khi đột biến thành các hình dạng kỳ lạ, họ đang chiến đấu với nhau dựa trên nhảy và những va chạm để xem ai là người tốt nhất. Bạn có thể chơi một mình hoặc với người khác, một cái gì đó mà có lẽ sẽ làm cho trò chơi thú vị hơn.