Teen Titans Drillionaire 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp các 'Teen Titans' trên một nhiệm vụ mới, lần này phải sử dụng một máy tính để làm cho lỗ trên mặt đất và nhận được tất cả những viên đá quý bạn có thể. Tránh kẻ thù những người muốn có được nó.