Tasty Tale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nấu những món ăn họ yêu cầu những nhân vật tưởng tượng rải rác nhóm các thành phần khác nhau trên diễn đàn.