Tasty Tale

Đang tải trò chơi...
Nấu những món ăn họ yêu cầu những nhân vật tưởng tượng rải rác nhóm các thành phần khác nhau trên diễn đàn.