Tasty Match 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì có thể được thực hiện trước một bảng bị nhiễm kẹo ngọt? Bạn có thể nhìn theo một cách khác, bị ảnh hưởng bởi sự nguy hiểm của đường hoặc bạn có thể thưởng thức chúng bằng cách tham gia những nhóm bằng nhau trong ít nhất ba và xem cách chúng biến mất theo tầng, thẳng đến dạ dày lo lắng của bạn.