Tap the Rat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một fondón và hạnh phúc con mèo với một vấn đề duy nhất sống trong nhà bị nhiễm khuẩn với chuột và bạn phải bắt họ tất cả chúng. Bạn sẽ có thể nhanh chóng thiết lập buồm khi họ vượt qua trước mặt bạn. Cung cấp cho họ một cú đấm tốt và để cho họ cản phá.