Tap The Frog

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó cho thấy nhanh như thế nào bạn với ngón tay của bạn mỗi ngày đập hồ sơ của bạn loại bỏ càng ếch trong thời gian ít hơn. Kiếm được sao và đồng hồ phụ để giành chiến thắng giây.