Tap 10 Sec

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bao nhiêu lần bạn có thể "bấm" hoặc bấm ngón tay lên màn hình chỉ trong mười giây? Nó có vẻ dễ dàng, nhưng nó không phải là. Bạn càng nhận được nó trước khi hết thời gian, bạn càng tích lũy được nhiều đô la. Hiển thị tốc độ và làm chủ cơ bắp của bạn.