Tankwars.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trong những trò chơi nhiều nhất .io phong cách bạn lái xe một chiếc xe tăng, nơi bạn phải giết tất cả các kẻ thù bạn có thể và tồn tại sự tấn công của họ và máy bay chiến đấu.