Tanks Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp xe tăng của bạn để giành chiến thắng trận chiến này đối với tất cả các xe tăng địch mà muốn giết bạn. Bấm vô tận về họ cho đến khi họ phát nổ. Bạn càng phá hủy, nhiều tiền hơn, bạn sẽ tích lũy và có thể làm cho các cải tiến cho xe tăng của bạn là hoàn toàn bất khả chiến bại.