Tanks Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trận chiến giữa xe tăng mà không quý. Pilota của bạn và phá hủy tối đa của kẻ thù bạn gặp phải, cảm ơn tất cả các tùy chọn nhiều.