Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một trận chiến giữa xe tăng mà không quý. Pilota của bạn và phá hủy tối đa của kẻ thù bạn gặp phải, cảm ơn tất cả các tùy chọn nhiều.