Tanks Battlefield

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe tăng bởi một cảnh ba chiều và tìm kiếm xe tăng kẻ thù để chống lại chúng và tiêu diệt chúng. Bạn càng tiến bộ, càng lớn số lượng đối thủ.