Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lái xe tăng bởi một cảnh ba chiều và tìm kiếm xe tăng kẻ thù để chống lại chúng và tiêu diệt chúng. Bạn càng tiến bộ, càng lớn số lượng đối thủ.