Tanks Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc xe tăng chiến tranh đối mặt với rất nhiều phe địch. Bạn có một số lựa chọn, chống lại hoặc chiến đấu, hoặc trong thành phố hoặc ở nông thôn. Di chuyển nhanh, nhắm và bắn. Đồ họa ba chiều đóng góp vào cường độ của trải nghiệm.