Tank Wars 2018

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một lệnh bitted khác xe tăng quân đội huỷ máy bánh. Bắn hạ các bức tường gạch và bắn pháo của bạn. Bạn có một quân đội có hạn, vì vậy hãy thử để tiêu diệt kẻ thù trước khi chạy ra khỏi cổ phiếu.