Tank vs Tiles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một chiếc xe tăng để tiêu diệt các mảnh tiếp cận bạn nguy hiểm. Nếu đây là màu hồng, bạn sẽ phải bắn từ bên trái của màn hình. Và nếu chúng có màu xanh dương, từ bên phải. Các mảnh rơi càng nhanh thì càng khó kết hợp chính xác hơn.