Tank Rumble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong lĩnh vực này họ phải đối mặt là con người, vâng, nhưng nhét vào máy mạnh mẽ. Cụ thể xe tăng, dụng cụ kỳ diệu của cuộc chiến tranh mà phải chịu được đạn pháo và tìm kiếm các công cụ đất mà dẫn họ đến chiến thắng trước đối thủ.