Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong lĩnh vực này họ phải đối mặt là con người, vâng, nhưng nhét vào máy mạnh mẽ. Cụ thể xe tăng, dụng cụ kỳ diệu của cuộc chiến tranh mà phải chịu được đạn pháo và tìm kiếm các công cụ đất mà dẫn họ đến chiến thắng trước đối thủ.