Tank Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pilota bể này huỳnh quang màu xanh lá cây và chơi với xe tăng khác nâu trong một loạt các cấu trúc mà từ đó bạn có thể bảo vệ chính mình, hoặc tận dụng đạn của bạn để trả lại vị trí của bạn có vẻ thích hợp thậm chí còn ít về nguyên tắc để đạt được một mục tiêu.