Takepoint.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn bên và màu sắc bạn muốn là một phần của và đi ra ngoài để mở cửa để chống lại kẻ thù, thuộc địa căn cứ của họ và phát triển theo cấp số nhân và unstoppably. Tất cả được phước bởi sự phấn khích và tính trực tiếp đưa ra tùy chọn nhiều người chơi.