Table Tennis World Tour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bao lâu bạn sẽ có thể giữ bóng nảy trên bàn? Thử nghiệm bản thân với trò chơi Ping Pong thú vị này, cạnh tranh với cỗ máy sẽ đánh với mái chèo của bạn để giúp bạn có điểm. Không cho phép nó, đáp ứng với sự mạnh mẽ, tài năng và thể thao.