Sword N Souls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đào tạo chiến binh của bạn sẽ được tăng kỹ năng để đối đầu với kẻ thù và giành chiến thắng mỗi trận. Với các đồng tiền bạn nhận được bạn có thể mua vũ khí mới, khiên và áo giáp và thậm chí xây dựng một căn nhà đẹp.