Swipe Basketball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của bóng rổ bạn có một số giới hạn các quả bóng với những gì dunk. Trong khi bạn đi đánh các mục tiêu, bạn tiếp tục chơi, nhưng sẽ không phải luôn luôn dễ dàng. Dần dần bạn bắt đầu di chuyển giỏ và bạn phải tinh chỉnh mục tiêu xa hơn. Khó khăn sẽ lớn, mà còn là sự phấn khích và niềm vui của đập máy.