Swing Triangle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trượt hình tam giác cứng rắn này qua các cấu trúc chứa đầy bẫy, vật di chuyển và các khó khăn khác. Trên đường đi, hãy cố gắng thu thập ba ngôi sao theo ý của bạn. Càng tiến bộ, tốc độ và độ khó càng lớn.