Swing Out !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong thế giới điên rồ của Gumball mọi thứ đều có thể, như phải đu trên một chân để nhảy từ gò vào không gian gò, đảm bảo rằng các vùng đất nhảy ngay trên lá cờ, và đi vào xem xét trọng lượng của chúng và các đặc điểm khác như gió và tâm trạng của đậu.