Sweetest Pancake Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh rằng bạn là một chuyên gia làm bánh kếp với trò chơi này, nơi bạn có thể đổ chúng với những thành phần mà bạn thích nhất. Một lớp trên lớp khác, đầy kem ngon. Sau khi hoàn thành, một bồi thẩm đoàn sẽ ghi nhận nỗ lực của bạn. Hãy cố gắng làm tốt để bạn chấp nhận với tất cả các danh dự.