Sweet Hangman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải đoán một từ bí ẩn và mọi lỗi vẽ của một người đàn ông bị treo cổ được hình thành. Tất cả các bạn đều biết trò chơi này, nhưng phiên bản này kết hợp một sự khác biệt thú vị: Người đàn ông được làm bằng bánh quy và những gì anh ta mất với mỗi lỗi là tay chân.