Sweet Candy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảng này đầy màu sắc, bạn có lúc xử lý của bạn rất nhiều kẹo phong phú. Để làm cho họ và điền vào một túi toàn bộ, bạn phải nhóm chúng trong threes như màu sắc và hình dạng. Bằng cách này bạn sẽ có được tất cả và có thể cung cấp cho bạn một môn tốt cho niềm vui hơn của sâu răng và bệnh tiểu đường của bạn.