Sweet Baby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn cần phải giúp con ngọt ngào này cách đó đến giường cũi, thu thập tất cả các bánh kẹo có nằm trên mặt đất. Đánh dấu con đường của mình và xem những đối tượng mà có thể ngăn chặn anh ta, giống như bong bóng hay gấu rất nguy hiểm.