Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn phụ, dân quân tự vệ của bạn hoặc Swat Lực Lượng Đặc Biệt commando, và nhận được vào một kịch bản mà bạn phải chiến đấu chống lại những gì bạn đã chọn làm kẻ thù. Có súng tiểu liên của bạn, tốc độ và độ chính xác của bạn. Tất cả điều này được bao bọc bởi các chủ nghĩa hiện thực và cảm xúc riêng của nhiều người. pacogames