Sushi Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhà hàng sushi này quản lý để phục vụ càng nhanh càng tốt những gì họ yêu cầu khách hàng. Hãy chắc chắn rằng các cửa hàng trống không bao giờ tích lũy lợi nhuận và mua nguyên liệu mới.