Survive the Night

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hy vọng sẽ rất sợ hãi trong một trò chơi, nơi bạn sẽ thấy mình ở giữa đêm bao quanh bởi người chết sống chết đói. Hãy tìm vũ khí để bảo vệ chính mình và tiêu diệt tất cả chúng trước khi chúng rời khỏi cơ thể bạn đầy vết cắn.