Survival Simulator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra còn sống sót của bạn mà không cần công cụ để một kỳ nghỉ vô thời hạn trong khả năng rừng. Sử dụng trí thông minh của bạn và tận dụng tất cả các tính chất cung cấp để nuôi bạn, bảo vệ bạn khỏi các yếu tố, tạo ra lửa và thậm chí xây dựng một cabin.