Sure Shot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cánh tay bạn với can đảm, và với một số khẩu súng tiểu liên, và tham gia chiến đấu. Chọn kịch bản xung đột và phe quân sự mà bạn muốn thuộc về. Xác định vị trí kẻ thù của bạn và giết anh ta. Tất cả điều này trong nền 3D thực tế và cường độ luôn cung cấp tùy chọn nhiều người chơi.