Supremacy 1914

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một trò chơi chiến lược thời gian thiết lập trong Thế chiến II. Tổ chức quân đội của bạn để xâm nhập vào tất cả các nước bạn có thể.