Superstar High School Episode 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Crystal, và bạn với nó, tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi để hòa giải ngôi sao nhạc pop bí mật của cô với một tích hợp và yêu thích và đánh giá cao bởi tất cả các học sinh gương mẫu. Một hỗn hợp của vở kịch và "soap opera" tính giải trí cao.