Superstar High School Episode 1

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tinh Đêm là một ngôi sao nhạc pop và ngày giả vờ là một học sinh khác ở trường. Sao ở định dạng phiêu lưu này "soap opera" và nhận được rằng pha lê có khả năng mang cả cuộc sống bình thường, được chấp nhận và coi trọng bạn bè, hàng xóm, gia đình và vật nuôi của mình.