7.4
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hãy mua hàng trong thời gian ngắn nhất có thể, theo thứ tự mà bạn có trong danh sách và không sụp đổ với các khách hàng khác.