Supermercado

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy mua hàng trong thời gian ngắn nhất có thể, theo thứ tự mà bạn có trong danh sách và không sụp đổ với các khách hàng khác.