Supercar Endless Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cuộc bức hại này sẽ không chỉ có quản lý để thoát khỏi cảnh sát, cũng trên chuyến bay của bạn, bạn sẽ phải thu thập các đồng tiền tối đa mà bạn tìm thấy trên đường đi và né tránh một loạt các chướng ngại vật. Chú ý tới các khả năng che chắn xe của bạn hoặc đặt turbo. Họ sẽ rất hữu ích.