Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cuộc xâm lược zombie thứ bao nhiêu đã đến thị trấn. Tải shotgun hai nòng của bạn và đi qua sa mạc sẵn sàng để tiêu diệt số lượng lớn nhất có thể có của undead. Mà họ rất ít, quả thật vậy.