Super Titagon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi kỹ năng này bạn là một vòng tròn với một phình nhọn và một trách nhiệm, để tránh thủng các vòng tròn vô tận mà tiếp cận và bao quanh bạn. Để làm điều này, bạn sẽ phải xoay cái lồi ra để nó đi qua rỗng của các vòng tròn đã đề cập. Nó là phức tạp có, nhưng cũng thú vị.