Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn một mô hình xe hơi mà bạn thích và lái xe tự do qua một thành phố trống rỗng. Bạn có thể tăng tốc bao nhiêu tùy ý, trượt vô tận trong các góc, đi trên đường cao tốc như thể không có ngày mai và đâm nhiều lần như bạn muốn mà không sợ hãi, vì chiếc xe sẽ tự động phục hồi để bạn tiếp tục tận hưởng.