Super Sticky Stacker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thử nhóm, kết cấu xây dựng tốt những sinh vật lạ dính mà không mang đến lực hấp dẫn hoặc phần còn lại của các chướng ngại vật sắc nhọn.